Gåvor & Heminredning

I rörelsesegmentet Gåvor & Heminredning ingår flera starka varumärken såsom Kosta Boda, Orrefors och Sagaform. Varumärkena säljs i huvudsak på detaljhandelsmarknaden, men försäljning sker även på profilmarknaden.

Vårt erbjudande

Gåvor & Heminredning erbjuder produkter från bland annat varumärkena Kosta Boda, Orrefors och Sagaform. Gemensamt för dessa är att erbjuda marknaden väldesignade och kvalitativa produkter i olika prisnivåer till en heminredningsintresserad kund. Varumärkena har ett erbjudande som ska bidra med att skapa en vackrare vardag och som kan fungera som gåva till dig själv eller till någon annan. Kosta Boda och Orrefors som ledande varumärken inom kategorin glas, erbjuder bland annat egentillverkat exklusivt glas av högsta kvalitet och med hög designfaktor medan Sagaform står för produkter i olika material ämnade för köket och det dukade bordet. Gåvor & Heminrednings sortiment saluförs bland annat genom traditionell fackhandel, e-handel, profilåterförsäljare eller genom egna butiker. Utöver den svenska hemmamarknaden är exportmarknaden en viktig del av segmentets verksamhet och som viktiga marknader kan USA, Skandinavien och Centraleuropa nämnas.

Utöver ovan varumärken ingår även Destination Kosta i segmentet. Destination Kosta verkar för att främja besöksnäringen till Kosta. Genom att vara den sammanhållande länken för New Wave Groups representerade verksamheter på orten försöker man skapa samarbeten och synergieffekter mellan de olika verksamhetsområdena. På Kosta glasbruk kan man beskåda hur det glödande glaset tar form. Glasupplevelsen fortsätter sedan på Kosta Boda Art Hotel, ett unikt spa- och designhotell med en förstklassig restaurang.

 

”Varumärkena har ett erbjudande som ska bidra med att skapa en vackrare vardag och som kan fungera som gåva till dig själv eller till någon annan.”

Kosta är också en destination för djur- och naturupplevelser. På Kosta Lodge erbjuds ett prisvärt boende inbäddat i den småländska naturen och i Kosta Safaripark kan besökaren möta bland annat visenter, dovhjortar och mufflonfår. På Kosta Vildmarkscamp kan kompisgänget eller konferensgruppen utmana sig själva eller varandra i en mångkamp. Här erbjuds också fiske, kräftfiske och jakt. Den som vill uppleva naturen på egen hand kan via Kosta Rental Center hyra cykel, kanot eller fiskeutrustning.

På Kosta Outlet erbjuds varumärkes-shopping, med allt ifrån kläder till jakttillbehör, böcker, leksaker, blommor och inredning. Här kan man även äta eller dricka något gott på någon av de olika restaurangerna. I anslutning till Kosta Outlet återfinns fabriksbutikerna för Orrefors och Kosta Boda där det finns möjlighet att köpa det glas vars tillverkning kan beskådas i hyttan.

FÖRSÄLJNINGSKANALER

Merparten av segmentets försäljning sker i försäljningskanalen detaljhandel (87 %). Svensk detaljhandel har under en tid genomgått och genomgår en stor strukturomvandling där konsumentens intresse för den traditionella glas- och porslinshandeln minskar till förmån för design- och inredningsbutiker. Utvecklingen av e-handeln är en annan strategiskt viktig del där kundens förändrade handelsmönster kräver en helt annan tillgänglighet än tidigare. Varumärken som Kosta Boda, Orrefors och Sagaform har en etablerad ställning inom detaljhandeln och har möjlighet att sälja både på traditionellt sätt samt via e-handel. En växande del i segmentet är Destination Kosta, där all försäljningen tillhör försäljningskanalen detaljhandel. En del av varumärkena Kosta Boda, Orrefors och Sagaforms försäljning sker till profilmarknaden där produkterna används som allt från enklare gåvor till exklusiva jubileums- och minnesgåvor. Kosta Boda och Orrefors behåller sin ställning som intressanta varumärken vid tillfällen då man vill uppmärksamma med föremål av mer högklassig karaktär. Sagaforms produkter är efterfrågade som till exempel julklappar och sommargåvor till anställda och kunder. Försäljningskanalen profil ställer krav på hög servicenivå och tillgänglighet. Ett företag som exempelvis beställer julgåvor till sina anställda eller kunder är beroende av att leverantören kan leverera i rätt tid. Om New Wave Group ej  klarar detta kommer man att välja en annan leverantör. Koncernens mål inom profil är att leverera 98 % av koncernens produkter inom 24 timmar.

KAPITALBINDNING

Produktion för Orrefors och Kosta Boda pågår under hela året medan försäljning främst sker under andra halvåret. Kapitalbindningen är därmed störst under första delen av året. Merparten av produktionen avser klassiska och storsäljande produktserier såsom Château, Intermezzo, Line, Mine med flera som i många fall har en produktcykel på mer än 20 år, vilket begränsar inkuransrisken. Till den del som inte är egenproducerad sker merparten av inköpen mot lager för vidareförsäljning mot kund. Det krävs normalt en högre kapitalbindning i varulager för profil då det är en förutsättning för att lyckas inom denna försäljningskanal. Dock är risken för inkurans låg eftersom en större del av detta sortiment är tidlösa basprodukter som det finns behov av säsong efter säsong. Flertalet av produkterna är även gemensamma för försäljningskanalerna profil och detaljhandel, vilket bidrar till en riskspridning. Prisjustering för förändrade inköpspriser görs kontinuerligt och valutarisken kan därmed begränsas.

Försäljningen sker till utvalda återförsäljare och kreditförlusterna är låga. Dock är det högre koncentration till ett färre antal kunder i detaljhandel jämfört med profilmarknaden.

Varumärken