Synergier

New Wave Group marknadsför produkter under ett flertal olika varumärken. Bolaget eftersträvar full integration bakåt i kedjan för att på så sätt uppnå konkurrensmässiga fördelar. Synergierna är tydliga för rörelsesegmenten Företag, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning inom flera områden.

Design

Koncernen har stor erfarenhet av design och produktutveckling. Genomarbetade strategier tillämpas för respektive varumärke oberoende av produktslag. De olika koncepten inom rörelsesegmenten Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning har sin egen produktutveckling men inom Företag, där designen är mindre modekänslig, sker samordning.

Koncernens produkter skall kunna säljas i båda försäljningskanalerna,  profil såväl som detaljhandel. Ett väldesignat profilplagg är ett plagg som passar både män och kvinnor i arbetsför ålder och har bra utrymme för profilering, såsom företags eller organisationers logotyper. Förutom att vara ett väldesignat profilplagg, bygger en stor del av designen inom främst rörelsesegmenten Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning på form och funktion för att även passa direkt till detaljhandeln. Koncernen har flera nära samarbeten med idrottsutövare på både elit- och motionsnivå inom olika sporter. Kosta Boda och Orrefors samarbetar med ett flertal kända konstnärer.

Inköpsorganisationen

New Wave Groups inköpsstrategi bygger på direktinköp från tillverkaren via koncernens inköpskontor. Inom koncernen ansvarar New Wave Group SA i Schweiz för inköpsverksamheten.

New Wave Group har sju inköpskontor i Asien, varav tre satellitkontor i Kina för att komma närmare produktionen. Den lokala närvaron är av stor betydelse för god kontroll över inköpspriser, kvalitet och produktionsflöden. Det största inköpskontoret ligger i Shanghai där New Wave Group har bedrivit verksamhet sedan 1992. Därtill finns kontor i Bangladesh, Vietnam och Indien.

Idag har vi sammanlagt cirka 210 anställda på våra inköpskontor. Den huvudsakliga funktionen utgörs av våra inköpare som tillsammans med
kvalitetskontrollanter och tekniker arbetar i team utifrån produktkategori och varumärke.
Alla team har ett kontinuerligt och nära samarbete med varumärkets huvudkontor och produktutveckling. På så vis har varje inköpsteam ett personligt engagemang i varumärket och en djupare förståelse för kravbilden.

På varje inköpskontor har vi egna laboratorium som utför löpande kvalitetstester på våra produkter. Vi har professionell teknisk utrustning för att kunna utföra en rad olika tester såsom färghärdighet, nötning och dimensionsändringar. Det ger oss möjlighet att säkra produktkvalitet på plats och förebygga stora reklamationsproblem.

Våra inköpskontor har även en nyckelroll i vårt arbete med socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan. Vår närvaro och lokala förankring gör det lättare att besöka fabriker och kontrollera att producenterna tar sitt sociala ansvar. Vi har egen CSR-personal som arbetar heltid med att besöka, kontrollera och utbilda våra leverantörer. Genom regelbundna besök och samtal kan vi upptäcka eventuella brister i tid och skapa långsiktiga relationer som stärker våra samarbeten.

Produktion

New Wave Group äger ett fåtal egna fabriker. I Sverige finns Segers och Termos tillverkningsenheter för stickade produkter samt Orrefors Kosta Bodas glasproduktion. I Polen driver Toppoint tryckeriverksamhet för tryck på bland annat pennor och muggar och i Danmark äger Dahetra en produktionsanläggning för broderi och transfertryck. I USA har AHEAD och Cutter & Buck viss tillverkning i form av brodyr.

 

Logistik och lager

De flesta av koncernens produkter tillverkas i Asien. Genom samtransport till Europa uppnås stora skalfördelar. Koncentration till färre lagerpunkter fortsätter, vilket leder till att koncernen kan hålla nere kapitalbindningen. Genom att verka på både profil- och detaljhandelsmarknaden, där flertalet produkter är gemensamma för de båda försäljningskanalerna, är även logistiken gemensam.