Tillväxt- och lönsamhetsmål

New Wave Group eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt i försäljningen genom expansion inom de tre rörelsesegmenten, Företag*, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Tillväxtmålet är, över en konjunkturcykel, 10–20 % per år, varav 5–10 % är organisk tillväxt, och en rörelsemarginal om 15 %. Därutöver har New Wave Group ett soliditetsmål om minst 30 % över en konjunkturcykel.

* Segmentet Profil har namnändrats till Företag