30 juni, 2023

NEW WAVE GROUP AB (PUBL) FÖRVÄRVAR TENSON-KONCERNEN

New Wave Group har idag förvärvat 100% av aktierna i det svenska outdoorbolaget Tenson AB.

Tenson AB, det svenska outdoor- & lifestylevarumärket med rötter på den svenska västkusten (grundat i Varberg 1951) har under de senaste fyra åren genomgått en omstrukturerings- & repositioneringsprocess som inkluderat hela spektret gällande varumärke, produkt, marknads-, försäljnings- och kanalstrategier. New Wave Group kommer genom förvärvet och integreringen av bolaget ge Tenson tillgång till de resurser och synergier som krävs för att gå in i nästa fas av ovan nämnda process - att skala upp verksamhet och lönsamhet.

2022 uppgick Tenson-koncernens försäljning till ca 130 Mkr med en förlust efter skatt om ca 8,5 Mkr. Köpeskillingen uppgår till 1 kr baserat på ett eget kapital vid tillträdet den 1 juli 2023 om minst 6,53 Mkr där varumärket är bokat till ca 31 Mkr. Förvärvet förväntas inte ha någon större resultateffekt under andra halvåret 2023, men beräknas ge en positiv effekt på New Wave Groups resultat redan under 2024.

Göran Härstedt, New Wave Groups vice koncernchef, kommenterar förvärvet:

”Tenson passar perfekt in i vår verksamhet inom Sport & Fritid och vår strävan efter att bredda oss inom outdoor-segmentet. Synergierna som följer av förvärvet av Tenson kommer att skapa möjligheter för snabb tillväxt både försäljnings- och lönsamhetsmässigt, inte minst då vi tillför ytterligare en försäljningskanal (profil) för Tenson och helt andra möjligheter till geografisk expansion inom båda försäljningskanalerna.”

Jens Petersson, New Wave Groups affärsområdeschef för Sport & Fritid, ser också ljust på framtiden:

”Med det här förvärvet kliver vi på allvar in i outdoorsegmentet där vi länge letat efter ett lämpligt förvärv. I Tenson får vi ett autentiskt outdoorvarumärke med rik historik och en moderniserad plattform vad gäller varumärkesposition, produktsortiment och etablerade försäljningskanaler. Tenson kompletterar våra befintliga varumärken på ett naturligt sätt. Dessutom hoppas vi Tenson får en snabb resa tillsammans med oss genom vårt upparbetade distributions- och kontaktnät både i Sverige och globalt.” 

Tenson AB kommer att ingå i rörelsesegmentet Sport & Fritid med primärt fokus på försäljnings-kanalen detaljhandel.

 

Den 30 juni 2023
New Wave Group AB (publ)FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Vice koncernchef
Göran Härstedt
Telefon: +46 (0) 703 62 56 11
E-post: goran.harstedt@nwg.se