14 april, 2021

Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2020

New Wave Group AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2020 på www.nwg.se.

Den tryckta versionen av Årsredovisningen och Hållbarhetsredovisningen kan beställas via email info@nwg.se.

Göteborg, 14 april 2021

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD 
Torsten Jansson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef 
Lars Jönsson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 april 2021 kl 09:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.


Årsredovisning 2020

[PDF]  [KATALOG]

Hållbarhetsrapport 2020

[PDF]  [KATALOG]