Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion Ökning antal aktier Emissionskurs Ökning aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital Kvotvärde
1991 Bolaget bildades 500 100 - 500 50 000 100
1995 Riktad nyemission 1:20¹ 25 35 524,00 2 500 525 52 500 100
1996 Fondemission 37:1 19 475 - 1 947 500 20 000 2 000 000 -
1997 Riktad nyemission 1:17² 11 448 600 114 480 211 448 2 114 480 10
- Fondemission 0 - 2 114 480 211 448 4 228 960 -
- Split 10:1 1 903 032 - - 2 114 480 4 228 960 -
- Riktad nyemission³ 681 818 110 1 363 636 2 796 298 5 592 596 2
1998 Riktad nyemission? 201 106 114,4 402 212 2 997 404 5 994 808 2
2000 Riktad nyemission? 552 648 171,45 1 105 296 3 550 052 7 100 104 2
- Split 2:1 3 550 052 - - 7 100 104 7 100 104 -
2001 Riktad nyemission? 150 000 160 150 000 7 250 104 7 250 104 1
2002 Split 2:1 7 250 104 - - 14 500 208 7 250 104 -
2004 Fondemission - - 166 752 392 14 500 208 174 002 496 12
- Riktad nyemission? 1 160 016 130 13 920 192 15 660 224 187 922 688 12
- Split 2:1 15 660 224 - - 31 320 448 187 922 688 6
- Riktad nyemission? 226 886 88,15 1 361 316 31 547 334 189 284 004 6
2005 Riktad nyemission? 96 822 125 12 102 750 31 644 156 189 864 936 6
- Riktad nyemission¹? 614 732 52 3 688 392 32 258 888 193 553 328 6
- Split 2:1 32 258 888 - - 64 517 776 193 553 328 3
2006 Riktad nyemission¹¹ 1 825 767 29,3 5 477 301 66 343 543 199 030 629 3
2023 Split 2:1 66 343 543 - - 132 687 086 199 030 629 1,5

1 Nyemission riktad till ägarna i Licensprint i Orsa AB i samband med köp av bolaget.

Överkursfonden tillfördes 886 000 kr.

2 Nyemission riktad till personalen inom koncernen. Teckningskurs 600 kr per aktie.
Överkursfonden tillfördes 6 754 000 kr.

3
Nyemission i samband med börsintroduktion. Teckningskurs 110 kr per aktie.
Överkursfonden tillfördes 69 089 000 kr.

4
Apportemission i samband med köp av Hefa-gruppen. Emissionskurs 114,40 kr per aktie.
Överkursfonden tillfördes 22 604 000 kr.

5
Nyemission riktad till ägarna av Texet AB i samband med köp av bolaget.
Överkursfonden tillfördes 94 242 000 kr.

6
Nyemission riktad till ägarna av Segerkoncernen AB i samband med köp av bolaget.
Överkursfonden tillfördes 23 850 000 kr.

7
Nyemission riktad till New Waves ägare. Överkursfonden tillfördes 135 794 410 kr.

8
Nyemission riktad till ägarna av Jobman AB i samband med köp av bolaget.
Överkursfonden tillfördes 16 638 684 kr.

9
Nyemission riktad till ägarna av Dahetrakoncernen i samband med köp av koncernen.
Överkursfonden tillfördes 11 521 818 kr.

10
Nyemission i samband med optionslösen. Överkursfonden tillfördes 28 221 388 kr.

11
Nyemission i samband med optionslösen. Överkursfonden tillfördes 48 017 672 kr.