VD och Ledningsgrupp

Koncernstyrelsen utser den verkställande direktören för moderbolaget som också är koncernchef.

Vd:n är ansvarig för den löpande kontrollen av koncernen och till honom rapporterar övriga i koncernledningen. Koncernledningen består av: vd, ekonomioch finanschef, inköpschef, vice inköpschef, vd New Wave Group USA Inc, nordeuropachef Profil, produktchef Profil, chef Sport & Fritid samt vd Orrefors Kosta Boda AB. Vd ansvarar för övriga rörelsesegment.

Koncernledningen ansvarar för utformningen av övergripande strategi, affärsstyrning, policys, koncernens finansiering, kapitalstruktur och riskhantering. Här behandlas även ärenden rörande företagsförvärv och koncernövergripande projekt.Torsten Jansson, född 1962
Vd och koncernchef
Grundare av företaget och majoritetsägare

- - -

Göran Härstedt, född 1965
Vice koncernchef och global varumärkeschef
Verksam i koncernen sedan 2000.

- - -

Lars Jönsson, född 1964
Ekonomi- & finanschef
Anställd sedan 2007.

- - -

Magnus Claesson, född 1960
VD Asien
Anställd sedan 2010.

- - -

Mark Cao, född 1963
Inköpschef
Anställd sedan 2011.

- - -

Ernest Johnson, född 1951
Vd New Wave Group USA Inc.
Anställd sedan 2007.

- - -

Tomas Jansson, född 1965
Nordeuropachef Profil och vd New Wave Mode AB.
Anställd sedan 1993.

- - -

Jens Petersson, född 1963
Chef – Sport & Fritid
Anställd sedan 1999.

- - -

Magnus Andersson, född 1966
Vd Orrefors Kosta Boda AB
Anställd sedan 2012.