VD och ledningsgrupp

Koncernstyrelsen utser den verkställande direktören för moderbolaget som också är koncernchef.

VD:n är ansvarig för den löpande kontrollen av koncernen och till honom rapporterar övriga i koncernledningen. Koncernledningen består av: VD, vice koncernchef, ekonomi- och finanschef, IT-chef, inköpschef, regionsanvarig Nordamerika, segmentschef Företag, segmentschef Sport & Fritid samt segmentschef Gåvor & Heminredning.Torsten Jansson, född 1962
VD och koncernchef
Grundare av företaget och majoritetsägare

- - -

Göran Härstedt, född 1965
Vice koncernchef
Verksam i koncernen sedan 2000.

- - -

Lars Jönsson, född 1964
Ekonomi- & finanschef
Anställd sedan 2007.

- - -

Patric Broman, född 1969
IT-chef
Anställd sedan 2021.

- - -

Mark Cao, född 1963
Inköpschef
Anställd sedan 2011.

- - -

Ernest Johnson, född 1951
Regionsansvarig Nordamerika
VD New Wave Group USA Inc.
Anställd sedan 2007.

- - -

Tomas Jansson, född 1965
Segmentschef - Företag
VD New Wave Mode AB samt VD Dahlin & Johansson Frantextil AB
Anställd sedan 1993.

- - -

Jens Petersson, född 1963
Segmentschef – Sport & Fritid
Anställd sedan 1999.

- - -

Ulf Kinneson, född 1959
Segmentschef – Gåvor & Heminredning
VD Orrefors Kosta Boda AB
Anställd sedan 2018.