Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av årsstämman och innehåller en del grundläggande uppgifter för bolaget, t.ex. vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek, antalet utgivna aktier, styrelsens storlek och hur årsstämman sammankallas. Bolagets bolagsordning anger bland annat att styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter, att styrelsen har sitt säte i Göteborg och att aktie av serie A ska ha tio röster och av serie B en röst.

Bolagsordning antagen vid årsstämma 2020-06-25

Bolagsordning New Wave Group AB (publ)