Kalendarium

7 november 2019

Presentation av delårsrapporten hålls kl 10.00 på New Wave Groups showroom i Stockholm, Barnhusgatan 16.

Kontakta ann.sundin@nwg.se för anmälan.

6 februari 2020

Bokslutskommuniké 2019

22 april 2020

Delårsrapport för första kvartalet