Kalendarium

7 februari 2019

Bokslutskommuniké 2018

Rapporten publiceras på vår hemsida kl. 07.00. En presentation kommer att hållas på New Wave Group's Showroom, Barnhusgatan 16, 111 23 Stockholm, kl 10.00.

I anslutning till ovan presentation kommer även Henrik Kindlund, VD i Hammarby Fotboll,  att informera om  nya partnersamarbetet med Craft.


För anmälan till presentation, e-mail: ann.sundin@nwg.se

25 april 2019

Delårsrapport för första kvartalet, 2019

17 maj 2019

Årsstämma 2019

20 augusti 2019

Delårsrapport för andra kvartalet

7 november 2019

Delårsrapport för tredje kvartalet