Kalendarium

6 november, 2020

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020
 
Rapporten publiceras på vår hemsida kl. 07.00. En presentation kommer att hållas via Microsoft teams med start kl 09:00.
 
För närvaro vid web presentationen, anmäl er till ann.sundin@nwg.se samt vilken e-mail adress vi kan kontakta er på. Vi önskar erhålla er anmälan senast 5 november 17.00

11 februari, 2021

Bokslutskommuniké 2020

27 april, 2021

Delårsrapport för första kvartalet