Kalendarium

6 februari 2020

Bokslutskommuniké 2019
Rapporten publiceras på vår hemsida kl. 07.00. En presentation kommer att hållas på New Wave Group's Showroom, Barnhusgatan 16, 111 23 Stockholm, kl 10.00.

För anmälan till presentation, e-mail: ann.sundin@nwg.se

22 april 2020

Delårsrapport för första kvartalet

13 maj 2020

Årsstämma 2020