Kalendarium

8 november 2018

Delårsrapport för tredje kvartalet, 2018.

Rapporten publiceras på vår hemsida kl. 07.00. En presentation kommer att hållas på New Wave Group's Showroom, Barnhusgatan 16, 111 23 Stockholm, kl 10.00.

För anmälan till presentation, e-mail: ann.sundin@nwg.se

7 februari 2019

Bokslutskommuniké 2018

25 april 2019

Delårsrapport för första kvartalet, 2019

17 maj 2019

Årsstämma 2019