Kalendarium


6 okt, 2022

Kapitalmarknadsdag
Anmäl ditt fysiska deltagande till presentationerna (ej tillgängligt via länk) samt om ni närvarar på efterföljande förtäring genom att skicka ett mejl till ann.sundin@nwg.se senast den 3 oktober.


8 nov, 2022

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022


10 feb, 2023

Bokslutskommuniké 2022