Kalendarium


5 nov, 2021

Delårsrapport för tredje kvartalet
Rapporten publiceras på vår hemsida kl. 07:00. En presentation kommer att hållas via Microsoft teams med start kl 10:00. För närvaro vid web presentationen, anmäl er till ann.sundin@nwg.se samt vilken e-mail adress vi kan kontakta er på.

Vi önskar erhålla er anmälan senast torsdagen den 4 november 17:00

 


10 feb, 2022

Bokslutskommuniké


26 apr, 2022

Delårsrapport för första kvartalet