Aktieägare

Aktiekapitalet i New Wave Group uppgår till 199 030 629 SEK, fördelat på totalt 66 343 543 aktier, där varje aktie har ett kvotvärde på 3,00 SEK. Aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. Bolaget har 19 707 680 A-aktier och 46 635 863 B-aktier. New Wave Groups aktier av serie B är noterade på OMX Stockholm Mid Cap.

Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2021 till 18 671 (15 811). De institutionella investerarna kontrollerade totalt 41 (46) % av kapitalet och 11 (12) % av rösterna. De tio största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 71 (67) % av kapitalet och 92 (91) % av rösterna. Utländska ägare svarade för 21 (13) % av kapitalet och 6 (3) % av rösterna.

De tio största aktieägarna per 31 december 2021

Aktieägare Antal aktier Antal röster Kapital % Röster %
Torsten Jansson genom bolag 22 501 409 199 870 529 33,90% 82,00%
Svolder AB 4 692 000 4 692 000 7,10% 1,90%
Handelsbanken fonder 3 664 477 3 664 477 5,50% 1,50%
Avanza 3 631 964 3 631 964 5,50% 1,50%
Bank of New York Mellon 2 754 900 2 754 900 4,20% 1,10%
State Street Bank 2 547 828 2 547 828 3,80% 1,10%
City Bank New York 2 509 127 2 509 127 3,70% 1,00%
Fjärde AP fonden 1 696 207 1 696 207 2,60% 0,70%
JP Morgan 1 579 994 1 579 994 2,40% 0,70%
Unionen 1 310 401 1 310 401 2,00% 0,50%
- 46 867 227 224 236 347 70,60% 92,00%

Ägarfördelning per 31 december 2021

- Antal aktier Antal röster Kapital % Röster %
Sverige 52 357 693 229 726 813 78,90% 94,30%
Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA 5 833 327 5 833 327 8,80% 2,30%
USA 8 152 523 8 152 523 12,30% 3,40%
Totalt 66 343 543 243 712 663 100,00% 100,00%