Aktieägare

De 10 största aktieägarna per 30 september 2018

Antalet aktieägare uppgick den 30 september 2018 till 14 026 (14 251). De institutionella investerarna kontrollerade totalt 48 procent av kapitalet och 13 procent av rösterna. De tio största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 66 procent av kapitalet och 91 procent av rösterna. Utländska ägare svarade för 16 procent av kapitalet och 4 procent av rösterna.

Ägarfördelning

Aktieägare Antal aktier Antal röster Kapital, % Röster, %
Torsten Jansson genom bolag 21 843 277 199 212 397 32,9 81,7
Avanza Pension 4 567 094 4 567 094 6,9 1,9
Fjärde AP-fonden 3 317 567 3 317 567 5,0 1,4
Svolder AB 2 761 859 2 761 859 4,2 1,1
Unionen 2 600 000 2 600 000 3,9 1,1
City Bank New York 2 441 688 2 441 688 3,7 1,0
State Street Bank 1 759 702 1 759 702 2,7 0,7
Spiltan Aktiefonder 1 616 568 1 616 568 2,4 0,7
JP Morgan 1 533 257 1 533 257 2,3 0,6
Hans Diding 1 272 000 1 272 000 1,9 0,5
Totalt 43 713 012 221 082 132 65,9 90,7

Ägarfördelning i New Wave Group AB

Aktieägare Antal aktier Antal röster Kapital, % Röster, %
Sverige 55 965 739 233 334 859 84,4 95,7
Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA 4 999 123 4 999 123 7,5 2,1
USA 5 378 681 5 378 681 8,1 2,2
Totalt 66 343 543 243 712 663 100 100