Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2019 till 13 907 (13 780). De institutionella investerarna kontrollerade totalt 47 (46) % av kapitalet och 13 (13) % av rösterna. De tio största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 70 (68) % av kapitalet och 92 (91) % av rösterna. Utländska ägare svarade för 12 (14) % av kapitalet och 3 (4) % av rösterna.

De tio största aktieägarna per 31 december 2019

AKTIEÄGARE Antal Aktier Antal Röster Kapital % Röster %
Torsten Jansson genom bolag 22 609 881 199 979 001 34,1% 82,1%
Avanza Pension 5 487 294 5 487 294 8,3% 2,3%
Svolder AB 4 114 000 4 114 000 6,2% 1,7%
Fjärde AP-Fonden 2 712 567 2 712 567 4,1% 1,1%
Unionen 2 653 000 2 653 000 4,0% 1,1%
City Bank New York 2 549 586 2 549 586 3,8% 1,0%
Handelsbanken fonder 1 777 096 1 777 096 2,7% 0,7%
Spiltan Aktiefonder 1 656 633 1 656 633 2,5% 0,7%
State Street Bank 1 572 356 1 572 356 2,4% 0,6%
Hans Diding 1 399 956 1 399 956 2,1% 0,6%
Totalt 46 532 369 223 901 489 70,1% 91,9%

Ägarfördelning i New Wave Group AB

- Antal aktier Antal röster Kapital % Röster %
Sverige 58 221 563 235 590 683 87,8% 96,7%
Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA 3 061 937 3 061 937 4,6% 1,3%
USA 5 060 043 5 060 043 7,6% 2,1%
Totalt 66 343 543 243 712 663 100,0% 100,0%