Aktieägare

Aktiekapitalet i New Wave Group uppgår till 199 030 629 SEK, fördelat på totalt 132 687 086 aktier, där varje aktie har ett kvotvärde på 1,50 SEK. Aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. Bolaget har 39 415 360 A-aktier och 93 271 726 B-aktier. New Wave Groups aktier av serie B är noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2023 till 35 710. De femton största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 68 % av kapitalet och 91 % av rösterna. Utländska ägare svarade för 12 % av kapitalet och 3 % av rösterna.

De femton största aktieägarna per 31 december 2023

Aktieägare Antal aktier Antal röster Kapital % Röster %
Torsten Jansson genom bolag 45 822 322 400 560 562 34,53% 82,18%
Svolder AB 9 698 818 9 698 818 7,31% 1,99%
Handelsbanken fonder 7 824 441 7 824 441 5,90% 1,61%
Avanza Pension 7 139 204 7 139 204 5,38% 1,46%
Swedbank Robur Fonder 4 224 672 4 224 672 3,18% 0,87%
Dimensional fund Advisors 3 838 151 3 838 151 2,89% 0,79%
Spiltan fonder 1 775 024 1 775 024 1,34% 0,36%
AFA Försäkring 1 723 245 1 723 245 1,30% 0,35%
Ålandsbanken Fonder 1 632 500 1 632 500 1,23% 0,33%
Tredje AP-Fonden 1 314 243 1 314 243 0,99% 0,27%
Enter fonder 1 313 446 1 313 446 0,99% 0,27%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 278 005 1 278 005 0,96% 0,26%
Länsförsäkringar Fonder 1 210 178 1 210 178 0,91% 0,25%
BlackRock 1 204 555 1 204 555 0,91% 0,25%
Swedbank Försäkring 801 410 801 410 0,60% 0,16%

Ägarfördelning per 31 december 2023

AKTIEÄGARE Antal aktier Antal röster Kapital % Röster %
Sverige 117 149 428 471 876 458 88,29% 96,81%
Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA 10 296 518 10 284 674 7,76% 2,11%
USA 5 241 140 5 264 194 3,95% 1,08%
Totalt 132 687 086 487 425 326 100,00% 100,00%