Aktieägare

De 10 största aktieägarna per 31 december 2018

Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2018 till 13 780 (14 509). De institutionella investerarna kontrollerade totalt 46 procent av kapitalet och 13 procent av rösterna. De tio största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 68 procent av kapitalet och 91 procent av rösterna. Utländska ägare svarade för 14 procent av kapitalet och 4 procent av rösterna.

Ägarfördelning

Aktieägare Antal aktier Antal röster Kapital, % Röster, %
Torsten Jansson genom bolag 22 549 881 199 919 001 34,0 82,0
Avanza Pension 4 981 864 4 981 864 7,5 2,0
Fjärde AP-fonden 3 317 567 3 317 567 5,0 1,4
Svolder AB 2 895 000 2 895 000 4,4 1,2
Unionen 2 653 000 2 653 000 4,0 1,1
City Bank New York 2 438 672 2 438 672 3,7 1,0
State Street Bank 1 735 232 1 735 232 2,6 0,7
Spiltan Aktiefonder 1 616 568 1 616 568 2,4 0,7
Hans Diding 1 333 000 1 333 000 2,0 0,5
Handelsbanken fonder 1 294 991 1 294 991 2,0 0,5
Totalt 44 815 775 222 184 895 67,6 91,2

Ägarfördelning i New Wave Group AB

Aktieägare Antal aktier Antal röster Kapital, % Röster, %
Sverige 57 190 631 234 559 751 86,2 96,2
Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA 3 960 360 3 960 360 6,0 1,6
USA 5 192 552 5 192 552 7,8 2,1
Totalt 66 343 543 243 712 663 100 100