Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2020 till 15 811 (13 907). De institutionella investerarna kontrollerade totalt 46 (47) % av kapitalet och 12 (13) % av rösterna. De tio största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 67 (70) % av kapitalet och 91 (92) % av rösterna. Utländska ägare svarade för 13 (12) % av kapitalet och 3 (3) % av rösterna.

De tio största aktieägarna per 31 december 2020

Aktieägare Antal aktier Antal röster Kapital % Röster %
Torsten Jansson genom bolag 22 711 409 200 080 529 34,2% 82,1%
Avanza Pension 4 970 884 4 970 884 7,5% 2,0%
Svolder AB 4 390 000 4 390 000 6,6% 1,8%
Fjärde AP-Fonden 2 712 567 2 712 567 4,1% 1,1%
Unionen 2 653 000 2 653 000 4,0% 1,1%
City Bank New York 2 554 559 2 554 559 3,9% 1,0%
Handelsbanken fonder 1 566 049 1 566 049 2,4% 0,6%
SEB fonder 994 890 994 890 1,5% 0,4%
Bank of New York Mellon 951 808 951 808 1,4% 0,4%
State Street Bank 880 266 880 266 1,3% 0,4%
Totalt 44 385 432 221 754 552 66,9% 91,0%

Ägarfördelning per 31 december 2020

- Antal aktier Antal röster Kapital % Röster %
Sverige 57 859 830 235 228 950 87,2% 96,5%
Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA 3 871 487 3 871 487 5,8% 1,6%
USA 4 612 226 4 612 226 7,0% 1,9%
Totalt 66 343 543 243 712 663 100,0% 100,0%