Finansiell målbild

New Wave Group eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt i försäljningen genom expansion inom de tre rörelsesegmenten Profil, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning.

Tillväxtmålet över en konjunkturcykel är 10–20 procent per år, varav cirka 5–10 procent är organisk tillväxt, och en rörelsemarginal om 15 procent. Därutöver har New Wave Group ett soliditetsmål om minst 30 procent över en konjunkturcykel.

Strategi

Strategin för att uppnå målen är:

  • Att förvärva, etablera och utveckla varumärken inom profilbranschen samt sport-, gåvo- och inredningssektorn.
  • Etablera varumärken och verksamheter på nya geografiska marknader.
  • Att sprida koncernens värderingar till nystartade och förvärvade bolag.