Finansiell målbild

New Wave Group eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt i försäljningen genom expansion inom de tre rörelsesegmenten Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning.

New Wave Group eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt i försäljningen genom expansion inom de tre rörelsesegmenten Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Tillväxtmålet är, över en konjunkturcykel, 10–20 % per år, varav 5–10 % är organisk tillväxt och en rörelsemarginal om 15 %. Därutöver har New Wave Group ett soliditetsmål om minst 30 % över en konjunkturcykel.

Strategi

Strategin för att uppnå målen är:

  • Att förvärva, etablera och utveckla varumärken och produkter till företag-, sport-, gåvo- och inredningssektorn.
  • Etablera varumärken och verksamheter på nya geografiska marknader.
  • Att sprida koncernens värderingar till nystartade och förvärvade bolag.