Finansiell målbild

New Wave Group eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt i försäljningen genom expansion inom de tre rörelsesegmenten Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning.

New Wave Group eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt i försäljningen genom expansion inom de tre rörelsesegmenten Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning med ett tillväxtmål, över en konjunkturcykel, om 10 – 20 % per år, varav 5–10 % är organisk tillväxt, och en rörelsemarginal om 20 % (tidigare 15 %). Därutöver har New Wave Group ett soliditetsmål innebärande att soliditeten inte ska understiga 40 % (tidigare 30 %) över en konjunkturcykel. 

Strategi

Strategin för att uppnå målen är:

  • Att förvärva, etablera och utveckla varumärken och produkter till företag-, sport-, gåvo- och inredningssektorn.
  • Etablera varumärken och verksamheter på nya geografiska marknader.
  • Att sprida koncernens värderingar till nystartade och förvärvade bolag.