Nyckeltal

Uppdaterad 2022-08-17

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal Apr - Jun 2022 Apr - Jun 2021 Jan - Jun 2022 Jan - Jun 2021 Jan - dec 2021 Jan - dec 2020
Nettoomsättning, MSEK 2 019,20 1 486,80 3 794,10 2 748,40 6 718,60 6 098,80
Rörelseresultat, MSEK 351 241,3 560,1 341,5 1 005,90 545,9
Periodens resultat , MSEK 265 187,7 418,5 255,4 760 363
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 68,1 185,3 73,3 552,5 1 207,40 1 206,60
Balansomslutning, MSEK 8 524,80 7 128,10 8 524,80 7 128,10 7 660,60 7 216,70
- - - - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % 35,8 13,1 38 -0,3 10,2 -11,7
Bruttovinstmarginal, % 51 48,3 49,4 48,1 48,1 43,2
Rörelsemarginal, % 17,4 16,2 14,8 12,4 15 9
Soliditet, % 59 58,9 59 58,9 59,6 53,4
Nettoskuldsättningsgrad, % 27 31,2 27 31,2 23,4 47,1
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 37,3 45,4 37,3 45,4 35,7 59,5
- - - - - - -
Resultat per aktie, SEK 3,99 2,84 6,31 3,88 11,46 5,51
Utdelning per aktie, SEK 4,25 - 4,25 - 4 -
- - - - - - -
Antal årsanställda 2206 2 036 2206 2 036 2060 2064