Nyckeltal

Uppdaterad 2019-03-31

Nyckeltal jan - mar 2019 jan - mar 2018 jan - dec 2018 jan - dec 2017
Nettoomsättning, MSEK 1 504,9 1 272,8 6 290,6 5 597,3
Rörelseresultat, MSEK 46,0 18,6 482,8 469,1
Periodens resultat , MSEK 26,0 6,0 360,0 354,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -65,1 6,6 222,6 207,8
Balansomslutning, MSEK 7 721,3 6 053,7 7 061,4 5 953,1
Nettoomsättningstillväxt, % 18,2 0,7 12,4 6,9
Bruttovinstmarginal, % 47,1 46,8 46,6 46,1
Rörelsemarginal, % 3,1 1,5 7,7 8,4
Soliditet, % 45,9 51,3 48,6 50,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 73,7 54,5 53,3 54,1
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 76,5 57,7 57,0 54,7
Resultat per aktie, SEK 0,41 0,10 5,48 5,34
Utdelning per aktie, SEK - - 1,70 1,35
Antal årsanställda 2 604 2 527 2 605 2 495