Nyckeltal

Uppdaterad 2022-04-26

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal Jan - mar 2022 Jan - mar 2021 Jan - dec 2021 Jan - dec 2020
Nettoomsättning, MSEK 1 774,90 1 261,60 6 718,60 6 098,80
Rörelseresultat, MSEK 209,1 100,1 1 005,90 545,9
Periodens resultat , MSEK 153,5 67,7 760 363
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 5,2 367,2 1 207,40 1 206,60
Balansomslutning, MSEK 7 744,10 7 140,20 7 660,60 7 216,70
- - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % 40,7 -12,4 10,2 -11,7
Bruttovinstmarginal, % 47,5 48 48,1 43,2
Rörelsemarginal, % 11,8 7,9 15 9
Soliditet, % 61,9 56,9 59,6 53,4
Nettoskuldsättningsgrad, % 22,9 37,3 23,4 47,1
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 33,8 52,7 35,7 59,5
- - - - -
Resultat per aktie, SEK 2,31 1,04 11,46 5,51
Utdelning per aktie, SEK - - 4 -
- - - - -
Antal årsanställda 2176 2035 2060 2064