Nyckeltal

Uppdaterad 2021-04-27

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal Jan - mar 2021 Jan - mar 2020 Jan - dec 2020 Jan - dec 2019
Nettoomsättning, MSEK 1 261,6 1 440,9 6 098,8 6 903,5
Rörelseresultat, MSEK 100,1 -24,1 545,9 535,0
Periodens resultat , MSEK 67,7 -36,9 363,0 370,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 367,2 114,6 1 206,6 99,5
Balansomslutning, MSEK 7 140,2 8 416,2 7 216,7 8 394,3
- - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % -12,4 -4,2 -11,7 9,7
Bruttovinstmarginal, % 48,0 43,8 43,2 46,4
Rörelsemarginal, % 7,9 -1,7 9,0 7,7
Soliditet, % 56,9 46,8 53,4 44,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 37,3 74,6 47,1 78,6
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 52,7 76,9 59,5 77,1
- - - - -
Resultat per aktie, SEK 1,04 -0,54 5,51 5,66
Utdelning per aktie, SEK - - - 2,00
- - - - -
Antal årsanställda 2 035 2 428 2 064 2 579