Nyckeltal

Uppdaterad 2020-06-30

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal Apr - jun 2020 Apr - jun 2019 Jan - jun 2020 Jan - jun 2019 Jan - dec 2019 Jan - dec 2018
Nettoomsättning, MSEK 1 314,5 1 689,0 2 755,4 3 193,9 6 903,5 6 290,6
Rörelseresultat, MSEK 110,1 119,6 86,0 165,6 535,0 482,8
Periodens resultat , MSEK 72,9 83,7 35,9 109,7 370,1 360,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 251,4 9,0 366,0 -56,1 99,5 222,6
Balansomslutning, MSEK 7 936,9 7 856,0 7 936,9 7 856,0 8 394,3 7 061,4
Nettoomsättningstillväxt, % -22,2 10,9 -13,7 14,2 9,7 12,4
Bruttovinstmarginal, % 39,2 46,5 41,6 46,8 46,4 46,6
Rörelsemarginal, % 8,4 7,1 3,1 5,2 7,7 7,7
Soliditet, % 47,9 44,7 47,9 44,7 44,9 48,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 69,9 79,2 69,9 79,2 78,6 53,3
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 74,1 77,6 74,1 77,6 77,1 56,3
Resultat per aktie, SEK 1,11 1,28 0,57 1,68 5,66 5,48
Utdelning per aktie, SEK 2,00 2,00 2,00 1,70
Antal årsanställda 2 152 2 597 2 152 2 597 2 579 2 566