Nyckeltal

Uppdaterad 2021-08-17

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal Apr - jun 2021 Apr - jun 2020 Jan - jun 2021 Jan - jun 2020 Jan - dec 2020 Jan - dec 2019
Nettoomsättning, MSEK 1 486,8 1 314,5 2 748,4 2 755,4 6 098,8 6 903,5
Rörelseresultat, MSEK 241,3 110,1 341,5 86 545,9 535
Periodens resultat , MSEK 187,7 72,9 255,4 35,9 363 370,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 185,3 251,4 552,5 366 1 206,60 99,5
Balansomslutning, MSEK 7 128,1 7 936,9 7 128,1 7 936,9 7 216,7 8 394,3
- - - - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % 13,1 -22,2 -0,3 -13,7 -11,7 9,7
Bruttovinstmarginal, % 48,3 39,2 48,1 41,6 43,2 46,4
Rörelsemarginal, % 16,2 8,4 12,4 3,1 9 7,7
Soliditet, % 58,9 47,9 58,9 47,9 53,4 44,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 31,2 69,9 31,2 69,9 47,1 78,6
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 45,4 74,1 45,4 74,1 59,5 77,1
- - - - - - -
Resultat per aktie, SEK 2,84 1,11 3,88 0,57 5,51 5,66
Utdelning per aktie, SEK - - - - - 2
- - - - - - -
Antal årsanställda 2 036 2 152 2 036 2 152 2 064 2 579