Nyckeltal

Uppdaterad 2020-03-31

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal jan - mar 2020 jan - mar 2019 jan - dec 2019 jan - dec 2018
Nettoomsättning, MSEK 1 440,9 1 504,9 6 903,5 6 290,6
Rörelseresultat, MSEK -24,1 46,0 535,0 482,8
Periodens resultat , MSEK -36,9 26,0 370,1 360,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 114,6 -65,1 99,5 222,6
Balansomslutning, MSEK 8 416,2 7 721,3 8 394,3 7 061,4
Nettoomsättningstillväxt, % -4,2 18,2 9,7 12,4
Bruttovinstmarginal, % 43,8 47,1 46,4 46,6
Rörelsemarginal, % -1,7 3,1 7,7 7,7
Soliditet, % 46,8 45,9 44,9 48,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 74,6 73,7 78,6 53,3
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 76,9 76,2 77,1 57,0
Resultat per aktie, SEK -0,54 0,41 5,66 5,48
Utdelning per aktie, SEK 2,00 1,70
Antal årsanställda 2 428 2 604 2 579 2 566