Nyckeltal

Uppdaterad 2019-09-30

Nyckeltal jan - sep 2019 jan - sep 2018 jan - dec 2018 jan - dec 2017
Nettoomsättning, MSE 4 879,3 4 347,2 6 290,6 5 597,3
Rörelseresultat, MSE 294,6 273,4 482,8 469,1
Periodens resultat , MSEK 204,1 201,1 360,0 354,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten, M -187,3 48,2 222,6 207,8
Balansomslutning, MSEK 8 486,1 6 866,9 7 061,4 5 953,1
Nettoomsättningstillväxt, 12,2 9,6 12,4 6,9
Bruttovinstmarginal, % 46,3 46,7 46,6 46,1
Rörelsemarginal, 6,0 6,3 7,7 8,4
Soliditet, % 44,0 47,7 48,6 50,9
Nettoskuldsättningsgrad, 82,8 58,4 53,3 54,1
Nettoskuld genom rörelsekapital, 78,8 59,4 57,0 54,7
Resultat per aktie, SEK 3,13 3,06 5,48 5,34
Utdelning per aktie, SEK 2,00 1,70 1,70 1,35
Antal årsanställ 2 592 2 571 2 605 2 495