Nyckeltal

Uppdaterad 2023-11-07

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal Jul - sep 2023 Jul - sep 2022 Jan - sep 2023 Jan - sep 2022 Jan - dec 2022 Jan - dec 2021
Nettoomsättning, MSEK 2 337,00 2 234,40 6 777,00 6 028,50 8 843,60 6 718,60
Rörelseresultat, MSEK 381,1 397,8 1058,4 957,9 1 505,10 1 005,90
Periodens resultat , MSEK 270,9 304 752,7 722,6 1 168,78 760
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 173,3 -200,4 210,3 -127,1 -360 1 207,40
Balansomslutning, MSEK 11 426,40 10 326,20 11 426,40 10 326,20 10 943,60 7 660,60
- - - - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % 4,6 34,3 12,4 36,6 31,6 10,2
Bruttovinstmarginal, % 48,6 49,4 49,6 49,4 49,5 48,1
Rörelsemarginal, % 16,3 17,8 15,6 15,9 17 15
Soliditet, % 55,8 54 55,8 54 53,8 59,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 40,2 36,1 40,2 36,1 39,5 23,4
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 44,6 43,8 44,6 43,8 44,7 35,7
- - - - - - -
Resultat per aktie, SEK* 2,04 2,29 5,67 3,15 8,81 5,73
Utdelning per aktie, SEK* 3,25 2,125 3,25 2,125 2,125 2
- - - - - - -
Antal årsanställda 2 435,00 2 235,00 2 435,00 2 235,00 2 313,00 2 060,00
- - - - - - -
*Omräknad med hänsyn till den aktiesplit 2:1 som genomfördes i juni 2023. - - - - - -