Nyckeltal

Uppdaterad 2022-11-08

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal Jul - sep 2022 Jul - sep 2021 Jan - sep 2022 Jan - sep 2021 Jan - dec 2021 Jan - dec 2020
Nettoomsättning, MSEK 2 234,40 1 663,50 6 028,50 4 411,90 6 718,60 6 098,80
Rörelseresultat, MSEK 397,8 261,1 957,9 602,6 1 005,90 545,9
Periodens resultat , MSEK 304 196 722,6 451,5 760 363
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -200,4 241,8 -127,1 794,2 1 207,40 1 206,60
Balansomslutning, MSEK 10 326,20 7 415,90 10 326,20 7 415,90 7 660,60 7 216,70
- - - - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % 34,3 13,2 36,6 4,4 10,2 -11,7
Bruttovinstmarginal, % 49,4 48,3 49,4 48,2 48,1 43,2
Rörelsemarginal, % 17,8 15,7 15,9 13,7 15 9
Soliditet, % 54 60 54 60 59,6 53,4
Nettoskuldsättningsgrad, % 36,1 25,1 36,1 25,1 23,4 47,1
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 43,8 37,9 43,8 37,9 35,7 59,5
- - - - - - -
Resultat per aktie, SEK 4,58 2,97 10,89 6,85 11,46 5,51
Utdelning per aktie, SEK - - 4,25 - 4 -
- - - - - - -
Antal årsanställda 2328 2 047 2328 2 047 2060 2064