Nyckeltal

Uppdaterad 2019-12-31

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal okt - dec 2019 okt - dec 2018 jan - dec 2019 jan - dec 2018
Nettoomsättning, MSEK 2 024,1 1 943,4 6 903,5 6 290,6
Rörelseresultat, MSEK 240,3 209,4 535,0 482,8
Periodens resultat , MSEK 165,9 158,9 370,1 360,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 286,7 174,4 99,5 222,6
Balansomslutning, MSEK 8 394,3 7 061,4 8 394,3 7 061,4
Nettoomsättningstillväxt, % 4,2 19,2 9,7 12,4
Bruttovinstmarginal, % 46,7 46,4 46,4 46,6
Rörelsemarginal, % 11,9 10,8 7,7 7,7
Soliditet, % 44,9 48,6 44,9 48,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 78,6 53,3 78,6 53,3
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 77,1 57,0 77,1 57,0
Resultat per aktie, SEK 2,53 2,42 5,66 5,48
Utdelning per aktie, SEK 2,00 1,70
Antal årsanställda 2 579 2 566 2 579 2 566