Nyckeltal

Uppdaterad 2019-06-30

Nyckeltal jan - jun 2019 jan - jun 2018 jan - dec 2018 jan - dec 2017
Nettoomsättning, MSEK 3 193,9 2 796,0 6 290,6 5 597,3
Rörelseresultat, MSEK 165,6 155,9 482,8 469,1
Periodens resultat , MSEK 109,7 112,7 360,0 354,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -56,1 131,2 222,6 207,8
Balansomslutning, MSEK 7 856,0 6 484,9 7 061,4 5 953,1
Nettoomsättningstillväxt, % 14,2 6,1 12,4 6,9
Bruttovinstmarginal, % 46,8 47,0 46,6 46,1
Rörelsemarginal, % 5,2 5,6 7,7 8,4
Soliditet, % 44,7 49,7 48,6 50,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 79,2 55,8 53,3 54,1
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 78,2 58,6 57,0 54,7
Resultat per aktie, SEK 1,68 1,70 5,48 5,34
Utdelning per aktie, SEK 2,00 1,70 1,70 1,35
Antal årsanställda 2 597 2 558 2 605 2 495