Nyckeltal

Uppdaterad 2018-09-30

Nyckeltal 2018 (9mån) 2017 (9mån) 2017 (12 mån) 2016 (12 mån)
Nettoomsättning, mkr 4 347,2 3 967,0 5 597,3 5 237,1
Rörelseresultat, mkr 273,4 296,6 469,1 400,2
Periodens resultat , mkr 201,1 207,2 354,0 276,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 48,2 73,3 207,8 448,9
Balansomslutning, mkr 6 866,9 5 907,6 5 953,1 5 824,2
Nettoomsättningstillväxt, % 9,6 7,6 6,9 5,5
Bruttovinstmarginal, % 46,7 46,3 46,1 46,0
Rörelsemarginal, % 6,3 7,5 8,4 7,6
Soliditet, % 47,7 48,0 50,9 48,4
Nettoskuldsättningsgrad, % 58,4 60,7 54,1 62,1
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 59,4 61,7 54,7 64,7
Resultat per aktie, kr 3,06 3,14 5,34 4,16
Utdelning per aktie, kr - - 1,35 1,00
Antal årsanställda 2 571 2 469 2 495 2 396